Usługi

Skontaktuj się z nami i poznaj
ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

Eksperci Financial Center są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, szczegółów naszej oferty oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

Mobilna księgowośćKontakt

Usługi

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

Eksperci Financial Center są do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług, szczegółów naszej oferty oraz wszelkich kwestii związanych z naszą działalnością. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę stworzoną dla Twojej firmy.

Mobilna księgowośćKontakt

Jako Financial Center stawiamy na pełen profesjonalizm obsługi. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe usługi księgowe oraz finansowe.
W swoich szeregach skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, w tym:

AUDYTORÓW         DORADCÓW GOSPODARCZYCH         KSIĘGOWYCH         KADROWYCH

SPECJALISTÓW ds. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM         DORADCÓW PODATKOWYCH         DORADCÓW FINANSOWYCH         DORADCÓW ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Jako Financial Center stawiamy na pełen profesjonalizm obsługi. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe usługi księgowe oraz finansowe.
W swoich szeregach skupiamy profesjonalistów z różnych dziedzin, w tym:

AUDYTORÓW

DORADCÓW GOSPODARCZYCH

KSIĘGOWYCH

KADROWYCH

SPECJALISTÓW ds. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

DORADCÓW PODATKOWYCH

DORADCÓW FINANSOWYCH

DORADCÓW ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Obsługa księgowa

ZOBACZ WIĘCEJ

Prowadzimy obsługę księgową małych i dużych przedsiębiorstw.

 • Zajmujemy się prowadzeniem pełnej księgowości dla firm. Nasza oferta obejmuje różne rodzaje spółek:
  – z ograniczoną odpowiedzialnością,
  – komandytowe,
  – akcyjne,
  – komandytowo-akcyjne.
 • W przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw oferujemy prowadzenie księgowość uproszczonej – opartej o księgę przychodów i rozchodów.
 • Opracowujemy wnioski o wydanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Przygotowujemy zeznania skarbowe osób fizycznych

Obsługa kadrowo-płacowa

ZOBACZ WIĘCEJ

W zakres naszej obsługi wchodzi także obsługa kadrowo-płacowa firm.

 • Prowadzimy akta osobowe pracowników
 • Naliczamy płace (w tym również wynagrodzenia kadry zarządzającej).
 • Zajmujemy się sporządzaniem regulaminów pracy i wynagrodzeń.
 • Sporządzamy wzory umów.
 • Tworzymy i prowadzimy dokumentację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń -zdrowotnych pracowników.
 • Prowadzimy kalendarz i przypominamy o terminach szkoleń BHP.
 • Przygotowujemy i przesyłamy do ZUS deklaracje rozliczeniowe.
 • Prowadzimy rozliczenia PFRON.
 • Prowadzimy i rozliczamy PPK.
 • Przygotowujemy roczne informacje i deklaracje podatkowe.
 • Sporządzamy raporty statystyczne wymagane przepisami prawa pracy.
 • Dokonujemy przeglądów procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa.
 • Przygotowujemy małe i duże firmy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Doradztwo podatkowe

ZOBACZ WIĘCEJ

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z doradztwem podatkowym, np.:

 • Udzielamy konsultacji i porad podatkowych.
 • Sporządzamy informacje, deklaracje i zeznania podatkowe.
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT, a także w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
 • Udzielamy pomocy przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
 • Prowadzimy audyty podatkowe obejmujące: analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Udzielamy pomocy przy optymalizacji zobowiązań podatkowych.

Doradztwo prawno-finansowe

ZOBACZ WIĘCEJ

Oferujemy także usługi z zakresu doradztwa prawno-finansowego, takie jak:

 • Przeprowadzamy badania due diligence finansowego i podatkowego dla firm.
 • Prowadzimy badania i przeglądy sprawozdań finansowych.
 • Opracowujemy plany połączeń, przekształceń i podziałów spółek.
 • Realizujemy audyty: finansowe (ksiąg rachunkowych), podatkowe i kadrowo-płacowe.
 • Przekształcamy rachunkowości i sprawozdania finansowe firm na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i US GAAP
 • Zajmujemy się sporządzaniem polityki rachunkowości.
 • Opracowujemy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe.
 • Zajmujemy się procesami wdrażania elementów kontrolingu, budżetowania i prognozowania finansowego.
 • Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych.
 • Prowadzimy działania z zakresu sprawozdawczości finansowej i raportowanie zarządczego.

Usługa wirtualnego biura

ZOBACZ WIĘCEJ

Praktyczne rozwiązanie dla firm.

Nasza firma ma w swoim ofercie także usługę prowadzenia wirtualnego adresu w Krakowie. Taka usługa daje możliwość pełnego outsourcingu obsługi biurowej, bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu. W ramach naszej oferty dajemy firmom możliwość uzyskania adresu w centrum Krakowa wraz z pełną obsługą sekretarską. Jednocześnie, takie rozwiązanie pozwala zminimalizować koszty związane z realnym utrzymaniem biura i zatrudnianiem personelu. To wyjątkowa możliwość, by cieszyć się wszystkimi zaletami posiadania adresu do rejestracji firmy w Krakowie – bez zbędnych kosztów. Usługa wirtualnego biura jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie potrzebują stałego lokalu do prowadzenia biznesu, a jednocześnie chcą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw posiadania biura zarejestrowanego w Krakowie, a także miejsca na spotkania biznesowe.

Reprezentacja

ZOBACZ WIĘCEJ

 • Prowadzimy sprawy związane ze zobowiązaniami skarbowymi.
 • Kontaktujemy się w imieniu naszych Klientów z organami odpowiedzialnymi za regulacje skarbowe.
 • Reprezentujemy Klienta przed organami administracyjnymi, w ramach prowadzonych postępowań i kontroli.

Planowanie

ZOBACZ WIĘCEJ

 • Oferujemy ocenę możliwości optymalizacji obciążeń fiskalnych.
 • Przygotowujemy plany w zakresie optymalizacji finansowej, a także pomagamy w efektywnym wdrażaniu tych projektów.
 • Wydajemy opinie fiskalne na temat planowanych przedsięwzięć biznesowych.
 • W ramach usługi związanej z planowaniem podejmujemy się także merytorycznej oceny przyszłych inicjatyw i działań gospodarczych. Dokonując szczegółowej analizy przedstawiamy Klientowi bilans zysków i strat wynikających z realizacji zamierzonych kroków.

KontaktNasi profesjonaliści

Referencje

“We współpracy z Financial Center najbardziej cenimy sobie przede wszystkim wysokie kompetencje pracowników w zakresie rachunkowości, podatków oraz finansów”

Jacek Kuzak-Prezes CFB Manufaktura Kraków

Kontakt

Porozmawiajmy o biznesie!

Przekonaj się, jak możemy pomóc Ci rozwijać i wzmacniać Twój biznes. Sprawdź, jakie korzyści czekają na Ciebie, w razie podjęcia współpracy z Financial Center.

Kontakt

Porozmawiajmy o biznesie!

Przekonaj się, jak możemy pomóc Ci rozwijać i wzmacniać Twój biznes. Sprawdź, jakie korzyści czekają na Ciebie, w razie podjęcia współpracy z Financial Center.

Ul. Batorego 4/6,
31-135 Kraków

 

+48 12 630 98 98

 

info@fcenter.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zaufali nam