Księgowość pełna a uproszczona – co wybrać?

Prowadzenie księgowości jest ściśle powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie da się tego pominąć. Posiadający działalność gospodarczą ma obowiązki, w tym wobec rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wraz z terminowym uiszczaniem składek na fundusze zdrowotne oraz ubezpieczenia. Podczas rozpatrywania tych kwestii przez właściciela firmy powstaje wybór pomiędzy księgowością pełną a uproszczoną, dobrze jest jednak…